• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4129748
  • Số người đang xem: 19
  • Trong ngày: 3670
  • Trong tuần: 3670
  • Trong tháng: 297505
  • Trong năm: 3777525
Trang chủ

Số: 378/QĐ-SVHTTDL

( 13:59 | 05/08/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường NKTT

 

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
24/06/2016
Ngày HL: 
24/06/2016
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>