• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1325414
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 1956
  • Trong tuần: 20659
  • Trong tháng: 973191
  • Trong năm: 973191
Trang chủ

Số: 378/QĐ-SVHTTDL

( 13:59 | 05/08/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường NKTT

 

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
24/06/2016
Ngày HL: 
24/06/2016
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>