• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4791826
  • Số người đang xem: 8
  • Trong ngày: 6341
  • Trong tuần: 32662
  • Trong tháng: 959583
  • Trong năm: 4439603
Trang chủ

Số: 378/QĐ-SVHTTDL

( 13:59 | 05/08/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường NKTT

 

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
24/06/2016
Ngày HL: 
24/06/2016
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>