• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3593249
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 4367
  • Trong tuần: 4367
  • Trong tháng: 297733
  • Trong năm: 3241026
Trang chủ

Số: 1009/SVHTTDL-QLDSVH

( 07:03 | 22/09/2016 )

Góp ý Dự thảo Đề án " Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Cơ quan ban hành: 
Sở VHTTDL
Loại văn bản: 
QLDSVH
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
21/09/2016 - 06
Xin ý kiến đến ngày: 
26/09/2016 - 06
File gắn: 
;?>