• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3794661
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 7313
  • Trong tuần: 13626
  • Trong tháng: 499145
  • Trong năm: 3442438
Trang chủ

Số: 3186/QĐ-BVHTTDL

( 09:05 | 26/09/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

QĐ số 3186/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
12/09/2016
Ngày HL: 
12/09/2016
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
;?>