• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4504450
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 581
  • Trong tuần: 35742
  • Trong tháng: 672207
  • Trong năm: 4152227
Trang chủ

Số: 3186/QĐ-BVHTTDL

( 09:05 | 26/09/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

QĐ số 3186/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
12/09/2016
Ngày HL: 
12/09/2016
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
;?>