• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4129804
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 3726
  • Trong tuần: 3726
  • Trong tháng: 297561
  • Trong năm: 3777581
Trang chủ

Số: 09/2016/TT-BVHTTDL

( 07:53 | 01/11/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Qui định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
14/11/2016
Ngày HL: 
14/11/2016
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>