• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5202939
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 2586
  • Trong tuần: 7679
  • Trong tháng: 1370696
  • Trong năm: 4850716
Trang chủ

Số: 77/QĐ-UBND

( 14:29 | 21/03/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Năm: 
2017
Ngày ký: 
14/02/2017
Ngày HL: 
01/03/2017
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>