• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2790871
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 579
  • Trong tuần: 7130
  • Trong tháng: 806729
  • Trong năm: 2438648
Trang chủ

Số: 1740/QĐ-UBND

( 09:56 | 14/04/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Về việc phê duyệt Dự án đầu tir xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị dí tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1).

 

 

Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm C
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
31/10/2016
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>