• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3568483
  • Số người đang xem: 31
  • Trong ngày: 3615
  • Trong tuần: 15660
  • Trong tháng: 272967
  • Trong năm: 3216260
Trang chủ

Số: 1740/QĐ-UBND

( 09:56 | 14/04/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Về việc phê duyệt Dự án đầu tir xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị dí tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1).

 

 

Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm C
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
31/10/2016
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>