• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5407832
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 1458
  • Trong tuần: 9988
  • Trong tháng: 1575589
  • Trong năm: 5055609
Trang chủ

Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

( 15:20 | 14/04/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Vừa qua, Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 24/01/2017.

Chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mục tiêu lập quy hoạch là cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phát triển có định hướng, lộ trình, giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm xâydựng, dự báo những chỉ tiêu, định hướng phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của Việt Nam và thế giới. Xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển, làm cơ sở triển khai các chính sách, chương trình và kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên quan điểm phát triển bền vững phù hợp với những mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, vùng và cả nước. Xây dựngcơ sở pháp lý và khoa học để triển khai các dự án trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về không gian: Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Về thời gian: Quy hoạch đánh giá thực trạng phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010- 2016; điều chỉnh và đưa ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Thời gian thực hiện năm 2017. Dự toán kinh phí lập quy hoạch là 528.000.000 đồng.

Diệu linh

 

Tải về: QĐ:148/QĐ-UBND

 

 

;?>