• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5395206
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 1839
  • Trong tuần: 34018
  • Trong tháng: 1562963
  • Trong năm: 5042983
Trang chủ

Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Điều chỉnh Quy hoạch địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

( 15:21 | 14/04/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Vừa qua, Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Điều chỉnh Quy hoạch địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 07/04/2017.

Chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mục tiêu lập quy hoạch là có định hướng, lộ trình, giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghiên cứu, phân tích, cập nhật lại các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, trong đó phân tích rõ những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp dẫn tới phải điều chỉnh quy hoạch như: gia tăng dân số, mức sống dân cư, quá trình đô thị hóa... Thực hiện đánh giá lại toàn bộ Quy hoạch năm 2012, trên cơ sở đó, căn cứ các văn bản pháp lý hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh để đưa ra phương án, cách thức thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp; Xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển, phương án quy hoạch cụ thể về địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững phù hợp với những mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Về không gian: Quy hoạch địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Về thời gian: Quy hoạch đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012- 2016; điều chỉnh và đưa ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp quản lý địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian thực hiện năm 2017. Dự toán kinh phí lập quy hoạch là 143.327.000 đồng.

Diệu linh

Tải về: QĐ số 547/QĐ-UBND

 

 

 

 

;?>