• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5047364
  • Số người đang xem: 6
  • Trong ngày: 1870
  • Trong tuần: 1870
  • Trong tháng: 1215121
  • Trong năm: 4695141
Trang chủ

DT2016_001

( 10:47 | 18/04/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email
Tên đề tài: 
Nghiên cứu tiềm năng, đề xuất phương án xây dựng mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, sinh thái và phát triển kinh tế bền vững tỉnh Bắc Giang”
Cấp quản lý: 
Cấp tỉnh
Lĩnh vực: 
Du lịch
Đơn vị chủ trì: 
Sở VHTTDL
Thời gian thực hiện: 
2016 đến 2017
Kết quả đề tài: 
Đang thực hiện
;?>