• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5419824
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 4746
  • Trong tuần: 21980
  • Trong tháng: 1587581
  • Trong năm: 5067601
Trang chủ

Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

( 15:20 | 18/05/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngày 05/5/2017, UBND tỉnh ban hànhKế hoạch số 1422/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đóng góp khoảng 3% GDP, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế như: Nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, phát thanh và truyền hình, du lịch văn hóa; ưu tiên tập trung xây dựng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh. Từng bước định hướng và phát triển các ngành: Kiến trúc, thiết kế, xuất bản, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trở thành những ngành kinh tế dịch vụ đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại tất cả các ngành công nghiệp văn hóa một cách bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn hóa toàn cầu.

Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội; Hoàn thiện cơ chế, chính sách về các ngành công nghiệp văn hóa; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; Thu hút và hỗ trợ đầu tư; Phát triển thị trường; Mở rộng giao lưu, hợp tác.

Một số ngành công nghiệp văn hóa có nhiều lợi thế, tiềm năng ưu tiên phát triển: Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Quảng cáo; Du lịch văn hóa.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện; các Sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Lê Hoa

 

Tải: QĐ: 1422/KH-UBND

 

 

;?>