• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5201060
  • Số người đang xem: 11
  • Trong ngày: 707
  • Trong tuần: 5800
  • Trong tháng: 1368817
  • Trong năm: 4848837
Trang chủ

Số: 320/QĐ-SVHTTDL

( 15:35 | 01/06/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Giang

Năm: 
2017
Ngày ký: 
31/05/2017
Ngày HL: 
31/05/2017
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>