• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5407840
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 1466
  • Trong tuần: 9996
  • Trong tháng: 1575597
  • Trong năm: 5055617
Trang chủ

Số: 322/QĐ-SVHTTDL

( 15:38 | 01/06/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh

 

 

Năm: 
2017
Ngày ký: 
31/05/2017
Ngày HL: 
31/05/2017
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>