• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4130662
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 4584
  • Trong tuần: 4584
  • Trong tháng: 298419
  • Trong năm: 3778439
Trang chủ

V.v tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định

( 10:44 | 19/07/2017 )

Tải về

 

 

Loại văn bản: 
Xin ý kiến dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
19/07/2017 - 10
Xin ý kiến đến ngày: 
13/08/2017 - 10
File gắn: 
;?>