• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5047706
  • Số người đang xem: 35
  • Trong ngày: 2212
  • Trong tuần: 2212
  • Trong tháng: 1215463
  • Trong năm: 4695483
Trang chủ

Quy hoạch phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (lần 3)

( 16:26 | 09/10/2017 )

cho ý kiến vào dự thảo điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải nội dung quy hoạch

Phần 1

Phần 2

Phần 3

 

 

 

 

 

Cơ quan ban hành: 
Sở VHTTDL
Loại văn bản: 
Quy hoạch
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
08/10/2017 - 16
Xin ý kiến đến ngày: 
15/08/2017 - 16
File gắn: 
;?>