• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2529359
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 3358
  • Trong tuần: 3358
  • Trong tháng: 545217
  • Trong năm: 2177136
Trang chủ

Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng

( 15:38 | 12/01/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang”. Theo đó, Lễ khai hội diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng tại Khu Văn hóa - tâm linh Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.

Giai đoạn 2018 - 2019, buổi lễ được tổ chức với quy mô cấp huyện. Năm 2020, khi cơ sở vật chất, hạ tầng và các điều kiện cần thiết cơ bản đáp ứng sẽ được UBND tỉnh tổ chức và sau đó cứ 5 năm sẽ tổ chức quy mô cấp tỉnh một lần. Đối với Lễ khai hội quy mô cấp huyện, UBND huyện Sơn Động chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh thực hiện. Lễ khai hội quy mô cấp tỉnh sẽ do UBND tỉnh chủ trì, kinh phí tổ chức gồm ngân sách hỗ trợ và từ xã hội hóa. 

Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang nhằm giáo dục truyền thống, tự hào dân tộc cho các thế hệ. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc. Quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch, thu hút đầu tư thực hiện các dự án xây dựng Khu Văn hóa- tâm linh Tây Yên Tử. Góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc vùng Tây Yên Tử, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề án cũng yêu cầu, Lễ khai hội phải bảo đảm trang trọng, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm, mang dấu ấn tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và bản sắc văn hóa các dân tộc trong vùng, bao gồm các nội dung như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai hội, gióng trống, thỉnh chuông, nghi lễ tâm linh cầu nguyện quốc thái dân an, chương trình nghệ thuật, lễ dâng hương…

Tiến Đạt 

 

 

;?>