• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5229343
  • Số người đang xem: 5
  • Trong ngày: 9
  • Trong tuần: 9
  • Trong tháng: 1397100
  • Trong năm: 4877120
Trang chủ

Tự hào về Đảng quang vinh

( 12:50 | 06/02/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

          Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện trong những năm tháng máu lửa, đau thương nhưng cũng rất đỗi anh hùng của dân tộc Việt Nam. Và hôm nay, Đảng ta đã thật sự vững mạnh để vượt qua mọi thử thách khó khăn. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, của dân tộc ta, cũng như sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần lấy dân làm gốc, vì lợi ích của dân.

Chặng đường 80 năm qua của cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Kể từ ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc. Đội ngũ công nhân viên chức trong các lĩnh vực, trong các giai đoạn đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, biến những mục tiêu của Đảng thành hiện thực. Người lao động được làm chủ, được tự do cống hiến tài đức của mình cho đất nước. Đảng thường xuyên quan tâm và chăm lo tới việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức và người lao động.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, công nhân viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang đã hăng hái thi đua lao động giỏi, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ “Vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh”. Hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn gian khổ của đội ngũ công nhân viên chức, lao động, giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao cho.

Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, đã khẳng định: “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Thấm nhuần quan điểm đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, giai cấp công nhân trong tỉnh đã không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, tay nghề, từng bước làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, tham gia đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI đã đề ra.

Là một cán bộ đảng viên đang công tác tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tôi luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng với tập thể cán bộ, giáo viên của nhà trường thực hiện tốt sự nghiệp “trồng người”; góp phần cùng ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bắc Giang xây dựng những con người và thế hệ trẻ tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu văn hoá nhân loại; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức và khoa học công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có năng lực thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tổ chức kỷ luật, là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác.

Mỗi cán bộ, giáo viên chúng tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy là: Chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành công dân tốt, người lao động giỏi, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung do ngành Giáo dục phát động. Những năm qua, Trường THPT Chuyên Bắc Giang luôn là lá cờ đầu khối THPT của ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, năm học 2008 - 2009, nhà trường đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng anh hùng, kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Đất nước ta đang bước những bước đầy tự tin trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng ngày hội nhập cùng khu vực và thế giới. Bối cảnh chính trị xã hội tạo nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đặt ra với dân tộc Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn lúc nào hết chúng ta cần kiên trì con đường ta đã chọn, trung thành với Đảng anh hùng.

Tự hào về Đảng quang vinh, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người lao động chúng ta cần thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, để lãnh đạo nhân dân ta đi tiếp con đường vẻ vang, viết tiếp bản anh hùng ca trong thời đại mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu của toàn dân tộc, cũng như khát vọng của lớp lớp người con Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Đó là mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Hồ Thị Lân

 

;?>