• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3009898
  • Số người đang xem: 53
  • Trong ngày: 7740
  • Trong tuần: 7740
  • Trong tháng: 1025756
  • Trong năm: 2657675
Trang chủ

Số:05 /CT-UBND

( 15:27 | 11/04/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng,

Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,

việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh

Năm: 
2018
Ngày ký: 
10/04/2018
Ngày HL: 
10/04/2018
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>