• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5229277
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 5496
  • Trong tuần: 34017
  • Trong tháng: 1397034
  • Trong năm: 4877054
Trang chủ

Huyện Lạng Giang triển khai Dự án “Xây dựng năng lực địa phương, Phòng chống bạo lực gia đình” do Đan Mạch tài trợ

( 16:04 | 24/02/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Được sự quan tâm của Vụ Gia đình (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD), ngày 30 tháng 1 năm 2010, UBND huyện Lạng Giang đã tổ chức Hội thảo triển khai dự án “Xây dựng năng lực địa phương, phòng chống bạo lực gia đình” do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tài trợ. Đây là dự án đầu tiên của nước ngoài tài trợ cho công tác Gia đình của tỉnh Bắc Giang (huyện Lạng Giang là địa phương được tiếp nhận, thực hiện). Tổng kinh phí của dự án là 547.080.000đ. Trong đó, Đại sứ quán Đan Mạch viện trợ 376.498.000đ, vốn đối ứng của địa phương là: 170.582.000đ ,chủ yếu bằng hiện vật là hội trường họp, các địa điểm tổ chức hoạt động. Dự án được thực hiện từ 2010 đến hết năm 2011.

Mục tiêu của dự án là: “Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là vai trò của người phụ nữ, trách nhiệm của nam giới trong thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010 - 2020”.

Để đảm bảo theo đúng chương trình của dự án, UBND huyện Lạng Giang đã thành lập Ban chỉ đạo tiếp nhận, thực hiện dự án, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Phó Ban thường trực là Trưởng phòng VHTT, các thành viên gồm các ngành: Tư pháp, Phụ nữ, Công an, Mặt trận, Y tế. Địa phương được trực tiếp triển khai thực hiện dự án là xã Tân Thịnh và xã Tân Dĩnh. Trong đó, xã Tân Thịnh là địa phương được UBND tỉnh chọn chỉ đạo điểm về xây dựng Mô hình nông thôn mới, thực hiện theo đề án “Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến 2020”. Tại hai xã trên, UBND xã cũng đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án do đồng chí Phó Chủ tịch văn xã làm trưởng ban, các thành viên gồm có: Cán bộ Văn hoá - Xã hội, Hội Phụ nữ, Công an, Tư pháp, Mặt trận. Sau khi kiện toàn các Ban chỉ đạo của huyện và hai xã, ngày 31 tháng 1 năm 2010 UBND huyện Lạng Giang đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD) tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra tình hình gia đình, bạo lực gia đình ở hai xã Tân Thịnh và xã Tân Dĩnh. Tham gia các buổi khảo sát, điều tra có đầy đủ các hộ gia đình, đại diện chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Thông qua hình thức trao đổi, phỏng vấn trực tiếp, phát phiếu ghi ý kiến của đại diện các tầng lớp nhân dân hai xã đã cho kết quả:

Trên 90% số người được hỏi, trả lời là trong gia đình có xảy ra bạo lực, gồm 9 hành vi.

Có trên 70% số người được hỏi, trả lời do nam giới gây ra bạo lực gia đình.

62% số người được hỏi, trả lời chưa được biết nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới.

68% số người được hỏi trả lời các hành vi bạo lực gia đình đã xảy ra sẽ gây hậu quả xấu đối với gia đình, nếu không ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Đa số cán bộ chủ chốt của hai xã đều khẳng định địa phương có các vụ bạo lực gia đình đã xảy ra, đã gây tác động xấu đối với gia đình, xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân và cán bộ địa phương chưa nhận thức đầy đủ về công tác gia đình, phòng chống bạo lực trong gia đình và sự cần thiết phải triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới để xây dựng, củng cố gia đình phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, dự án xẽ được tiếp tục triển khai bằng việc thành lập các CLB Phòng, chống bạo lực gia đình, CLB gia đình phát triển bền vững, tập huấn nội dung các chuyên đề về gia đình, trang bị tủ sách cho các CLB, thành lập các nhóm tư vấn, hoà giải tại hai xã Tân Thịnh, Tân Dĩnh.

Dự án “Xây dựng năng lực địa phương, phòng chống bạo lực gia đình” được triển khai ở huyện Lạng Giang, với số kinh phí như trên, sẽ là điều kiện thuận lợi thúc đẩy công tác xây dựng gia đình văn hoá, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng Mô hình nông thôn mới của huyện Lạng Giang để nhân rộng phát triển trong toàn tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình thường xuyên phối hợp với phòng VHTT huyện Lạng Giang tập trung chỉ đạo, tăng cường vai trò giám sát, góp phần đảm bảo cho việc thực hiện dự án đúng tiến độ, kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra trong năm 2010 và 2011.

Thành Trung

;?>