• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5399721
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 1877
  • Trong tuần: 1877
  • Trong tháng: 1567478
  • Trong năm: 5047498
Trang chủ

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang – 30 năm một chặng đường

( 15:26 | 28/05/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 1988, tiền thân làBảo tàng Hà Bắc theo Quyết định số 376/UB ngày 26/5/1988 của UBND tỉnh Hà Bắc trên cơ sở phòng Bảo tồn-Bảo tàng được hình thành từ năm 1963 thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Bắc. Tháng 01/1997, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang được thành lập  trên cơ sở chia tách Bảo tàng tỉnh Hà Bắc. Năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, ngày 14/02/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang vào Bảo tàng tỉnh Bắc Giang trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và khách tham quan du lịch. Thực hiện nghiên cứu, tuyên truyền về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trải qua chặng đường 30 xây dựng và phát triển, Bảo tàng tỉnh khi mới thành lập còn khó khăn về cơ sở vật chất, quy mô nhỏ bé, trang thiết bị còn thiếu thốn, lạc lậu; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động còn rất nhiều khó khăn. Song với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động đã vượt qua khó khăn, thử thách, khẳng định vị thế của bảo tàng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đã tổ chức trưng bày tại Bảo tàng và trưng bày lưu động trong và ngoài tỉnh phản ánh về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Bắc Giang qua các thời kỳ lịch sử. Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm 52.285 hiện vật, tài liệu, trong đó có nhiều hiện vật, sưu tập hiện vật có giá trị không chỉ đối với tỉnh Bắc Giang mà có ý nghĩa đối với lịch sử, văn hóa dân tộc. Tổ chức và phối hợp tổ chức trên 30 cuộc hội thảo khoa học về các danh nhân, nhân vật lịch sử, các sự kiện, địa điểm lịch sử tại địa phương; chủ trì và tham gia thực hiện 12 đề tài khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở; thực hiện nghiên cứu, biên tập, xuất bản gần 40 đầu sách, tài liệu khoa học có giá trị về lịch sử văn hóa, các di sản văn hóa địa phương, lập hồ sơ xếp hạng 711 di tích, trong đó có 03 di tích cấp quốc gia đặc biệt (Di tích: Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà); 101 di tích cấp quốc gia và 583 di tích cấp tỉnh; thực hiện 9 chương trình bảo tồn về di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; xây dựng hồ sơ Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Tư liệu Ký ức khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; tham gia xây dựng hồ sơ Dân ca Quan họ và Ca trù đã được UNESCO công nhận di sản phi vật thể đại diện của nhân loại; xây dựng hồ sơ được Thủ tướng Chính phủ công nhận 03 bảo vật quốc gia; Bộ VHTTDL công nhận 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tổ chức hàng chục cuộc khai quật khảo cổ học; hàng trăm di tích trên địa bàn tỉnh được đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

          Trải qua 30 xây dựng và phát triển, đến nay,Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã trở thành một thiết chế văn hóa quan trọng, một địa chỉ du lịch hấp dẫn. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã có những đóng góp trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với những cố gắng, đóng góp đó, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã được Nhà nước, các cấp, ngành ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Năm 2005, được Bộ Văn hóa-Thông tin tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu chuyên ngànhdi sản văn hóa; năm 2009 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua xuất sắc tiêubiểu; năm 2010, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành Di sản văn hóa; năm 2004, 2005, 2006, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt,năm 2003, được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; năm 2009,được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và năm 2010,được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì;cácnăm 2013, 2014, 2015, được BộtrưởngVHTTDL tặng Bằng khen về thành tích xây dựng và hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.Những thành tích đáng trân trọng đó là cả một sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh đã cùng nhau chung tay đoàn kết, sáng tạo trong suốt 30 năm qua.

Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm các tài liệu, hiện vật, hình ảnh bổ sung cho kho cơ sở; tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương tiến hành khai quật khảo cổ, khai thác, sử dụng nguồn hiện vật qua các đợt khai quật khảo cổ; áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác kiểm kê khoa học đối với các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và yêu cầu của khách tham quan, thực hiện dự án phục chế, tu sửa các hiện vật; tích cực phối hợp với các cơ quan tuyên truyền tăng cường giới thiệu các di tích lịch sử-văn hóa của địa phương, ý nghĩa của các hiện vật.Bên cạnh đó, đơn vị tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu, hiện vật, chú trọng đổi mới công tác trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh và trưng bày lưu động, phục vụ các tầng lớp nhân dân, đưa di sản đến với cộng đồng để Bảo tàng tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn với mỗi du khách khi tới đây tham quan, nghiên cứu, học tập.

Dương Thị Ánh

 

 

;?>