• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4312872
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 4054
  • Trong tuần: 9580
  • Trong tháng: 480629
  • Trong năm: 3960649
Trang chủ

Số: 22/2018/TT-BVHTTDL

( 10:26 | 09/07/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Năm: 
2008
Ngày ký: 
29/06/2018
Ngày HL: 
29/06/2018
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>