• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5394976
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 1609
  • Trong tuần: 33788
  • Trong tháng: 1562733
  • Trong năm: 5042753
Trang chủ

Số: 22/2018/TT-BVHTTDL

( 16:08 | 06/08/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ32/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Năm: 
2018
Ngày ký: 
29/06/2018
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>