• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4806736
  • Số người đang xem: 27
  • Trong ngày: 989
  • Trong tuần: 989
  • Trong tháng: 974493
  • Trong năm: 4454513
Trang chủ

V.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh Mua sắm thiết bị phục vụ biểu diễn Nhà hát Chèo

( 16:58 | 06/08/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

V.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh Mua sắm thiết bị phục vụ biểu diễn Nhà hát Chèo

Files gắn: 
Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm A
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
24/05/2018
Kết thúc: 
24/06/2018
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>