• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4831626
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 729
  • Trong tuần: 25879
  • Trong tháng: 999383
  • Trong năm: 4479403
Trang chủ

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( Nhà hát Chèo)

( 17:09 | 06/08/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( Nhà hát Chèo)

Lĩnh vực chuyên môn: 
Thương mại
Loại dự án: 
DA nhóm A
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
05/05/2018
Kết thúc: 
20/06/2018
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>