• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4854176
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 5046
  • Trong tuần: 5046
  • Trong tháng: 1021933
  • Trong năm: 4501953
Trang chủ

Tập huấn Nâng cao nhận thức, lý luận và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật cho cán bộ

( 10:31 | 13/09/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Từ ngày 9 đến 12/9/2018, tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn: “Tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”.

Tới dự có PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh hóa cùng  gần 200 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh (thành phố); cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ (Sở VHTTDL); lãnh đạo các hội VHNT; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về VHNT; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về VHNT của 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Đoàn Bắc Giang tham dự gồm cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 88 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo văn hóa, VHNT, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. Trong quá trình đó, tư duy lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng về VHNT tiếp tục đổi mới, bổ sung, góp phần cổ vũ, khích lệ, tạo niềm tin cho các nghệ sĩ. Trong hơn 30 năm qua, Đảng ta đã ban hành các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị về văn hóa, văn nghệ, trong đó có những Nghị quyết có tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của VHNT nước nhà. Trong Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong tình hình mới, bên cạnh đánh giá, ghi nhận những thành tựu đạt được, Đảng ta chỉ ra những hạn chế, yếu kém của hoạt động lý luận VHNT. Cụ thể, hoạt động lý luận VHNT còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề của đời sống, còn xa rời thực tế sáng tác, có biểu hiện kém năng động, giảm tác động tích cực đối với sáng tác…Từ thực trạng đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đặt ra nhiệm vụ từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam. Nhiệm vụ này tiếp tục được khẳng định trong trong Nghị quyết T.Ư 9 (khóa XI).

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Trong 4 ngày, các giảng viên truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam; Quan điểm của Marx, Engels, Lenin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay; vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay.

Thông qua Hội nghị tập huấn này, nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về một số vấn đề cơ bản, quan trọng về lý luận VHNT; yêu cầu và định hướng triển khai, xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam; giúp các học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển VHNT của Đảng, Nhà nước; thực tiễn đời sống văn hóa, văn nghệ nói chung, tình hình lý luận,  phê bình VHNT nói riêng; nâng cao khả năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống VHNT. Trên cơ sở đó, các học viên vận dụng có hiệu quả vào công việc của mình, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái về VHNT, làm lành mạnh đời sống VHNT nước nhà.

Kết thúc khóa học, các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn.

Phí Trường Giang

 

 

 

 

 

 

;?>