• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5048211
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 2717
  • Trong tuần: 2717
  • Trong tháng: 1215968
  • Trong năm: 4695988
Trang chủ

UBND tỉnh đồng ý cho tổ chức lễ hội cầu an tại xã Vô Tranh

( 08:20 | 17/09/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

UBND tỉnh vừa cho phép tổ chức lễ hội cầu an (lễ hội Tả tài phán) của dân tộc Hoa tại thôn Đồng Quần, xã Vô Tranh (Lục Nam).

Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lục Nam, cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội bảo đảm đúng mục đích, ý nghĩa, bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, các quy định và đúng nội dung đã được cấp phép như: Phần lễ (gồm hoạt động cầu an, cầu siêu, cấp sắc), phần hội (gồm chương trình văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian), bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. Nghiêm cấm hành vi lợi dụng tín ngưỡng để thực hành mê tín dị đoan, trục lợi, thương mại hóa và thực hành nghi lễ có tính chất phản cảm, kích động bạo lực…

Được biết lễ hội Tả tài phán của đồng bào dân tộc Hoa tại Vô Tranh nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, dân an, vật thịnh. Lễ hội đã bị mai một từ lâu, nay nhân dân có nguyện vọng phục dựng và dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 12-10 tới.

Tiến Đạt

 

 

;?>