• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3757166
  • Số người đang xem: 29
  • Trong ngày: 5122
  • Trong tuần: 27518
  • Trong tháng: 461650
  • Trong năm: 3404943
Trang chủ

Số: 1216/SVHTTDL-VP

( 15:59 | 03/10/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 

V/v cung cấp số liệu để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2018

 

 

;?>