• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074303
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 1963
  • Trong tuần: 28809
  • Trong tháng: 1242060
  • Trong năm: 4722080
Trang chủ

142/2018/NĐ-CP

( 07:45 | 15/10/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính Phủ v/v sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm: 
2018
Ngày ký: 
09/10/2018
Ngày HL: 
09/10/2018
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
;?>