• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5200984
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 631
  • Trong tuần: 5724
  • Trong tháng: 1368741
  • Trong năm: 4848761
Trang chủ

Số: 19/BCĐ-VPTT

( 08:59 | 07/01/2019 )

V.v góp ý vào Hướng dẫn triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP

 

Cơ quan ban hành: 
Sở VHTTDL
Loại văn bản: 
Xin ý kiến
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
07/01/2019 - 08
Xin ý kiến đến ngày: 
15/01/2019 - 08
File gắn: 
;?>