• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5201236
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 883
  • Trong tuần: 5976
  • Trong tháng: 1368993
  • Trong năm: 4849013
Trang chủ

Số: 36/SVHTTDL-QLDSVH

( 15:56 | 09/01/2019 )

Đề nghị góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Đề án "Lập Ngân hàng dữ liệu phục vụ việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Tải về

 

 

Cơ quan ban hành: 
Sở VHTTDL
Loại văn bản: 
Xin ý kiến
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
09/01/2019 - 15
Xin ý kiến đến ngày: 
21/01/2019 - 15
File gắn: 
;?>