• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3224169
  • Số người đang xem: 30
  • Trong ngày: 700
  • Trong tuần: 13293
  • Trong tháng: 1240027
  • Trong năm: 2871946
Trang chủ

Số: 35/2018/TT-BVHTTDL

( 09:50 | 11/01/2019 ) Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông ư số 10/2013/TT-BVHTDL, Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL và thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

;?>