• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4130667
  • Số người đang xem: 24
  • Trong ngày: 4589
  • Trong tuần: 4589
  • Trong tháng: 298424
  • Trong năm: 3778444
Trang chủ

Số: 131/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ

( 15:03 | 28/01/2019 ) Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 
dự thảo xin ý kiến góp ý Quy định thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang
;?>