• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5201081
  • Số người đang xem: 9
  • Trong ngày: 728
  • Trong tuần: 5821
  • Trong tháng: 1368838
  • Trong năm: 4848858
Trang chủ

Số: 131/AVHTTDL-XDNSVH&GĐ

( 15:04 | 28/01/2019 )
dự thảo xin ý kiến góp ý Quy định thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang
Cơ quan ban hành: 
Sở VHTTDL
Loại văn bản: 
Xin ý kiến
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
28/01/2019 - 15
Xin ý kiến đến ngày: 
01/03/2019 - 15
File gắn: 
;?>