• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3418920
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 1306
  • Trong tuần: 23329
  • Trong tháng: 123404
  • Trong năm: 3066697
Trang chủ

Số: 77/QĐ-SVHTTDL

( 14:42 | 30/01/2019 ) Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 

V.v ban hành Mục tiêu chất lượng và Chính sách chất lượng của Sở VHTTDL năm 2019-2020

;?>