• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4131042
  • Số người đang xem: 26
  • Trong ngày: 4964
  • Trong tuần: 4964
  • Trong tháng: 298799
  • Trong năm: 3778819
Trang chủ

Số: 150/SVHTTDL-QLDSVH

( 09:32 | 01/02/2019 ) Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 

V.v thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 28/9/2018 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ VHTTDL về công tác quản lý và tổ chức lễ hội

;?>