• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3949767
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 374
  • Trong tuần: 374
  • Trong tháng: 117524
  • Trong năm: 3597544
Trang chủ

Số: 130/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ

( 15:02 | 28/02/2019 ) Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 

Tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh

;?>