• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3561845
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 866
  • Trong tuần: 9022
  • Trong tháng: 266329
  • Trong năm: 3209622
Trang chủ

Số: 226/SVHTTDL-VP

( 13:56 | 05/03/2019 ) Bản để inGửi bài này qua Email
V.v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược Phát triển văn hoá đến năm 2020

 

;?>