• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5070994
  • Số người đang xem: 11
  • Trong ngày: 3602
  • Trong tuần: 25500
  • Trong tháng: 1238751
  • Trong năm: 4718771
Trang chủ

Số: 226/SVHTTDL-VP

( 13:56 | 05/03/2019 ) Bản để inGửi bài này qua Email
V.v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược Phát triển văn hoá đến năm 2020

 

;?>