• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3949699
  • Số người đang xem: 31
  • Trong ngày: 306
  • Trong tuần: 306
  • Trong tháng: 117456
  • Trong năm: 3597476
Trang chủ

Số: 243/SVHTTDL-QLDL

( 11:12 | 08/03/2019 ) Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 
V.v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong kinh doanh dịch vụ du lịch

 

;?>