• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1547489
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 1414
  • Trong tuần: 5016
  • Trong tháng: 1195266
  • Trong năm: 1195266
Trang chủ

Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 ông Ngô Quang Toản - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL đã trả lời phỏng vấn Báo Bắc Giang về công tác gia đình của tỉnh Bắc Giang hiện nay

( 22:57 | 30/06/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

PV: Xin đồng chí cho biết công tác gia đình trong thời gian qua được triển khai thực hiện ở tỉnh ta như thế  nào? Có những thuận lợi và khó khăn gì?

Đồng chí Ngô Quang Toản:

Gia đình là tế bào của xã hội, là nhân tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển đời sống xã hội. Chính vì thế, trong những năm gần đây, công tác gia đình đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, đã có nhiều chính sách về gia đình được ban hành, như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, quyết định lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam…

Ở tỉnh ta, trong những năm 1990, công tác gia đình đã được triển khai trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị 49- CT/TW của Trung ương Đảng về công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam đến năm 2010 của UBND tỉnh công tác gia đình được quan tâm hơn. Theo chủ trương này, công tác gia đình đã được triển khai từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ về công tác gia đình được hình thành nâng cao năng lực, hiệu quản lý nhà nước về công tác gia đình, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chủ trương chính sách về công tác gia đình; tạo điều kiện về phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản; giải quyết những vụ việc vi phạm bạo lực gia đình… Năm 2010 là năm tỉnh Bắc Giang tổng kết việc thực hiện chiến lược xây dựng gia đình với 3 mục tiêu và 14 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ bạo lực trong gia đình, mỗi năm chỉ đạo thực hiện từ 10 đến 15%, được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo thực hiện. Sở đã chủ động phối hợp với các ngành triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 370 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đầu tư cho câu lạc bộ ở xã Tư Mại (Yên Dũng), xã Đức Thắng (Hiệp Hòa). Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình 2 xã Tân Thịnh và Tân Dĩnh huyện Lạng Giang đã được một số tổ chức nước ngoài đầu tư trên 300 triệu đồng để tổ chức hoạt động. Công tác tuyên truyền về gia đình đã được các ngành, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan truyền thông trong tỉnh. Có thể nói, trong thời gian qua côgn tác gia đình đã có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đạt chuẩn văn hóa ngày càng tăng. Công tác kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện… Tuy nhiên, công tác gia đình vẫn còn những khó khăn, như: nhận thức của người dân về bình đẳng trong gia đình vẫn còn hạn chế, các cấp chính quyền chưa sâu sát, thường xuyên đến công tác gia đình, nhận thức của phía nam giới trong phòng chống bạo lực gia đình còn chưa cao, kinh phí cho công tác gia đình còn ít…

PV: Theo đồng chí trong bối cảnh hiện nay, công tác gia đình cần được quan tâm giải quyết ở những vấn đề nào?

Đồng chí Ngô Quang Toản:

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gia đình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng ích kỷ, đề cao tự do cá nhân… tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình. Nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một có biểu hiện xuống cấp. Tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Trẻ em vi phạm pháp luật, tình trạng bạo lực trong gia đình còn diễn ra. Công tác xóa đói giảm nghèo tuy có kết quả, nhưng vẫn chưa vững chắc. Nguy cơ tái nghèo còn cao. Vấn đề gia tăng dân số vẫn còn là nỗi lo, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mạng lưới y tế, giáo dục thực sự chưa có đủ khả năng đáp ứng cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Chính  vì vậy, công tác gia đình hiện nay phải quan tâm giải quyết tốt các vấn đề như: củng cố ổn định gia đình trên cơ sở kế thừa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị gia đình của xã hội phát triển; phát triển kinh tế gia đình, tạo sự hạnh phúc gia đình bền vững; thực hiện mô hình gia đình ít con, nâng cao việc chăm sóc sức khỏe người dân; phòng chống bạo lực gia đình; nâng cao vai trò lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với công tác gia đình, đồng thời bồi dưỡng năng lực là công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ.

PV: Thưa đồng chí để tăng cường sự bền vững cho gia đình, về phía cơ quan chuyên môn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề xuất giải pháp gì để phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể xã hội hỗ trợ cho công tác gia đình?

Đồng chí Ngô Quang Toản: Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mục tiêu của gia đình là: ổn định, củng cố và xây dựng theo tiêu chí ít con (mỗi cặp vợ chồng chỉ 1 hoặc 2 con), no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, mỗi gia đình là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Hướng tới mục tiêu đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi trọng hơn việc chỉ đạo công tác gia đình, coi việc đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển. Cùng đó, ngành VHTT&DL chỉ đạo lồng ghép công tác gia đình với phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Coi việc chỉ đạo phát huy bản sắc văn hóa gia đình là vấn đề quan trọng trong công tác chỉ đạo xây dựng văn hóa. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, từ đó xây dựng sự bình đẳng tôn trọng nhau trong gia đình.

Hồng Hiếu

;?>