• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4150238
  • Số người đang xem: 53
  • Trong ngày: 3029
  • Trong tuần: 24160
  • Trong tháng: 317995
  • Trong năm: 3798015
Trang chủ

Bắc Giang tăng cường quản lý các lễ hội xuân 2009

( 04:22 | 26/04/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email
         Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang về công tác quản lý, tổ chức các lễ hội Xuân 2009, ngay từ trước Tết Nguyên đán 2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện thành phố tăng cường quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp xuân Tết Kỷ Sửu 2009, trong đó có các hoạt động lễ hội theo hướng lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Công tác quản lý nhà nước về lễ hội được Sở VHTTDL xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2009 nên đã tập trung chỉ đạo, quản lý để phát huy giá trị văn hóa của lễ hội trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hạn chế thấp nhất các tiêu cực có thể xảy ra.
 
         Sau Tết Nguyên đán, thực hiện công điện số 216/BVHTTDL- CĐ ngày 04/02/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công văn số 56/VHCS-NSVH ngày 13/02/2009 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 130/SVHTTDL-NVVH ngày 25/02/2009 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra và tổ chức các lễ hội xuân 2009, trong đó yêu cầu các lễ hội phải có nội dung thiết thực, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, không đốt, thả đèn trời, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm như cờ bạc dưới hình thức trò chơi có thưởng, bày bán sách, đĩa lậu, xóc thẻ, hoạt động mê tín dị đoan, nâng giá các dịch vụ bắt chẹt khách, quán ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường di tích theo quy định của pháp luật. Thực hiện công điện số 465/BVHTTDL-CĐ ngày 26/02/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 165/SVHTTDL-NVVH ngày 06/03/2009 về việc chỉ đạo các địa phương, cơ sở không đốt và thả đèn trời trong lễ hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong các hoạt động trên địa bàn; công văn số 155/SVHTTDL-NVVH ngày 06/03/2009 về việc chỉ đạo tổ chức lễ hội Yên Thế năm 2009 theo tinh thần lễ hội cần có nội dung phong phú, hấp dẫn, bảo tồn và phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương cần quan tâm chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo an toàn, lạnh mạnh, thiết thực kỷ niệm 125 năm khởi nghĩa Yên Thế (16/03/1884-16/03/2009).Sở đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Thanh tra Sở phối hợp với đội kiểm tra liên ngành về văn hóa thông tin của tỉnh trao đổi trước với Ban Tổ chức nhiều lễ hội về các yêu cầu ngăn chặn, xử lý các hoạt động tiêu cực và kiểm tra nhiều lễ hội trọng điểm của tỉnh theo kế hoạch.
 
           Các huyện, thành phố đều có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở tăng cường quản lý và tổ chức tốt các lễ hội xuân trên địa bàn theo hướng an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, không tổ chức đốt và thả đèn trời, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
           Nhờ tăng cường quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nên các lễ hội xuân 2009 ở Bắc Giang đã đi vào nền nếp, có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2008. Theo thống kê, Bắc Giang hiện nay có 513 lễ hội, chủ yếu là lễ hội truyền thống ở các làng xã; lễ hội cấp huyện được duy trì hàng năm có lễ hội Yên Thế, Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc huyên Lục Ngạn, lễ hội chùa Bổ Đà kết hợp với liên hoan tiếng hát các làng quan họ (bờ Bắc sông Cầu) do huyện Việt Yên tổ chức;  lễ hội  do huyện, thành phố đứng ra tổ chức vào các năm chẵn, còn năm lẻ thì giao cho cấp xã tổ chức là lễ hội Xương Giang (thành phố Bắc Giang), lễ hội Cần Trạm-Hố Cát-Xương Giang (huyện Lạng Giang), lễ hội Đình Vồng (huyện Tân Yên), lễ hội Bơi chải An Châu (huyện Sơn Động), lễ hội Suối Mỡ (huyện Lục Nam). Ngoài các lễ hội lớn trên, còn có các lễ hội truyền thống do các làng xã tổ chức nhưng đã trở thành lễ hội vùng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống đa dạng, hấp dẫn, nhất là vào các năm chẵn như lễ hội đền Y Sơn (huyện Hiệp Hòa), lễ hội làng Thổ Hà, làng Vân (huyện Việt Yên), lễ hội chùa Đức La (huyện Yên Dũng), lễ hội đền Từ Hả (huyện Lục Ngạn), hội làng Trũng (huyện Tân Yên)…Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, các lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đã quan tâm duy trì bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc, địa phương. Lễ hội Yên Thế năm 2009 kỷ niệm 125 năm khởi nghĩa Yên Thế, ngoài lễ dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, các nghĩa sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đất nước, còn có các hoạt động hấp dẫn như hội diễn văn nghệ quần chúng, thi người đẹp mặc trang phục dân tộc, thi nấu cơm niêu, đập niêu, ném còn, kéo co, bắn nỏ, chọi gà, phóng ngư, phóng điểu, biểu diễn tuồng, chèo; nằm trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội còn có hội thảo khoa học “Bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa về phong trào khởi nghĩa Yên Thế” do UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức, hội chợ thương mại, giới thiệu văn hóa ẩm thực địa phương, giải võ cổ truyền toàn tỉnh, hội trại thanh niên, mở cửa nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế phục vụ du khách, thu hút hàng vạn người tham dự. Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn tổ chức thi hát dân ca (chủ yếu của các dân tộc thiểu số), thi người mặc trang phục dân tộc đẹp, các trò chơi dân gian như đập niêu, đẩy gậy. Lễ hội chùa Bổ Đà kết hợp liên hoan Tiếng hát quan họ huyện Việt Yên lần thứ 9 nhằm bảo tồn dân ca quan họ trên địa bàn huyện. Lễ hội ở nhiều làng xã đã quan tâm bảo tồn các nét văn hóa truyền thống đặc sắc cả ở phần lễ và phần hội, trong đó có các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc. Các địa phương, cơ sở đều xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, thành lập Ban Tổ chức lễ hội báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo Quy chế tổ chức lễ hội do Bộ VHTT (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành. Nhìn chung, hoạt động lễ hội đầu năm 2009 có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều lễ hội được các địa phương, cơ sở tổ chức mang đậm nét văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tâm linh và sinh hoạt văn hóa lành mạnh của nhân dân; an ninh trật tự được đảm bảo, cảnh quan môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm; thực hiện tốt việc không đốt và thả đèn trời.Bên cạnh những mặt tích cực, lành mạnh phổ biến ở nhiều lễ hội; một số lễ hội vẫn còn hiện tượng cờ bạc dưới hình thức trò chơi có thưởng, bày bán đĩa lậu, quán ăn phục vụ lễ hội không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà các lực lượng kiểm tra đã nhắc nhở, ngăn chặn, xử lý, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của nhân dân. 
 
            Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa thông tin của tỉnh mà nòng cốt là Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Phòng PA 25 Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra một số lễ hội trọng điểm của tỉnh như lễ hội Xương Giang (thành phố Bắc Giang), lễ hội làng Vân, Thổ Hà, Bổ Đà (huyện Việt Yên), lễ hội đền Y Sơn (huyện Hiệp Hòa), lễ hội Đình Vồng (huyện Tân Yên), Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn, lễ hội Yên Thế năm 2009…Qua kiểm tra đã phát hiện một số hoạt động không lành mạnh tại một số lễ hội như các hoạt động cờ bạc dưới hình thức trò chơi có thưởng, bày bán đĩa lậu, sách có nội dung mê tín dị đoan, đã phối hợp với Ban tổ chức lễ hội kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Các huyện, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra phối hợp với các xã, phường, thị trấn và các Ban tổ chức lễ hội thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
 
            Vừa qua, tại hội nghị triển khai công tác quý II/2009 với các đơn vị thuộc   Sở và phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, Sở VHTTDL đã đánh giá công tác quản lý lễ hội xuân 2009 trong toàn tỉnh, khẳng định những mặt làm được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục để công tác quản lý các mùa lễ hội sau được tốt hơn, có hiệu quả hơn. Trong đó, chính quyền các huyện, thành phố và các xã phường, thị trấn cần tăng cường quản lý lễ hội, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Ban tổ chức lễ hội có phương án đảm bảo an ninh trật tự, lành mạnh trong lễ hội, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm; các lực lượng chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm theo quy định; vận động thuyết phục nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

                                                                       Nguyễn Sĩ Cầm

 

;?>