Giá trị văn hóa tấm bia hộp ở phần mộ thân phụ Trạng nguyên Giáp Hải