Giải thể thao truyền thống Người khuyết tật tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII – 2009