Ký giả Nhật Nham - cây bút thế hệ đầu của làng báo Bắc Giang