Huyện Lạng Giang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện và tham gia Đại hội cấp tỉnh