Kết quả Triển khai 5 giải pháp thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang