Phụ lục danh mục TTHC – Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm