Bắc Giang: Cần tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá Du lịch