120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895-10/10/2015)