Bắc Giang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa – Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc