Khởi sắc của phong trào từ liên hoan các làng văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2015